Ljus och hästar

Alla hästägare vill att deras hästar skall trivas och det finns många sätt att förändra och förbättra villkoren.

Som ett första förslag vill vi föreslå att vid utbyte av belysning i stallen. Vi ger er gärna råd kostnadsfritt.

Dagsljusets längd, ljusets styrka och spektralfördelning (fördelningen av färger i ljuset) har betydelse för hur hästarna mår och hur deras hormoner fungerar. Rätt ljus är också viktigt är att kunna sköta om och kontrollera hästarna.

Vår unika hästbelysning avger ett specifikt ljus spektrum, liknande det spektrum vi har vid dagsljus på en mid-sommardag.

Ljuset påverkar hästens hormoner. Melatonin är ett hormon som påverkar vila och sömn. Halten av melatonin i blodet påverkas av intensiteten och våglängden på det ljus som djur uppfattar. Får dagaktiva djur tillräckligt hög ljusintensitet sänks halten melatonin i blodet och djuret blir aktivare.

Precis som dagsljus har vår stallbelysning har en större andel blått spektrum ljus som dämpar melatoninproduktionen hos hästar.

Belysningsstyrkan mäts i lux och anger vilken ljusmängd som träffar en arbetsyta (1 lux = 1 lumen per kvadratmeter). Det bör vara minst 100 lux i ett djurstall.