Hästbelysning

Unilights hästbelysning hjälper till att optimera avelsstons fertilitet och uppnå tidigast möjliga fölningsdatum. Det bidrar också till att förbättra allmänt välbefinnande och prestanda hos alla stallade hästar.

Unilight unika hästbelysning avger ett specifikt ljus spektrum, liknande det spektrum vi har vid dagsljus på en midsommardag.

Både dagsljus och vår hästbelysning har en större andel blått spektrum ljus som dämpar melatoninproduktionen hos hästar.

Avelsston

  • Stimulera tidig återstart av stoets reproduktionscykel efter fölning (särskilt viktigt för tidiga föl i racing industrin)
  • Minska dräktighets perioderna med cirka 10 dagar och uppnå ”punktlig” fölning.

Tävlingshästar och andra hästar

  • Förbättra prestanda gentemot konkurrenter och tävlingshästar.
  • Uppmuntra fällning av vinterpäls och uppnå villkor för uppvisning.
  • Stöd återhämtning för hästar i hästboxen.

Graferna nedan visar ljusspektrumet av dagsljus jämfört med den som avges av Unilight’s hästbelysning och en traditionell LED-lampa. Den svarta kurvan visar det ljus spektrum som krävs för melatonindämpning-som ni kan se avger både dagsljus och hästbelysning en hög nivå av blått ljus, medan den traditionella LED-lampan avger väldigt lite ljus inom melatonindämpning kurva.